Over De Organisatie

lpb

Het LPB is een onafhankelijke en niet-commerciële organisatie. Sinds de oprichting in 1994 is het LPB uitgegroeid tot een platform waar meer dan 100 gemeenten en enkele andere organisaties bij zijn aangesloten. Het LPB is een netwerkorganisatie van en voor professionals die werkzaam zijn in de wijkaanpak. Regisseurs, pioniers, intermediairs, bruggenbouwers, voorlopers … wijkambtenaren die op zoek gaan naar de grenzen van hun vakgebied – en die over de grenzen heen kijken.

De belangrijkste doelstelling van het LPB is het samenbrengen van vakgenoten. In het levendige netwerk van LPB zijn veel wijkprofessionals van gemeenten actief. Zij spreken elkaar een aantal keer per jaar tijdens een themabijeenkomst of andere ontmoeting. Jaarlijks organiseert het LPB een congres in november; een inspirerende driedaagse met honderden deelnemers, over de actuele kwesties in het wijkgericht werken. Daarnaast vind jaarlijks vlak voor de zomer de LPB Meetup plaats, een dag over gebiedsgericht werken bij jou in de regio.

GEMEENTE ENSCHEDE

Op het gebied van gebiedsgericht werken heeft Enschede een lange en indrukwekkende historie en een aantal unieke kenmerken. Grenzen zijn gesteld, vervaagd en verlegd! In 1994 begon de gemeente Enschede met “stadsdeelsgewijs werken”: 5 stadsdelen kregen elk een bestuurlijk aanspreekpunt (5 wethouders kregen naast hun functionele portefeuille ook een stadsdeel), een team stadsdeelmanagement (vooruitgeschoven gemeente ambtenaren die in en voor het stadsdeel werken), een team stadsdeelbeheer (vooruitgeschoven beheer van de openbare ruimte in het stadsdeel). Samen met vele professionele partners die ook in dezelfde stadsdelen werkten, ontstond een professionele samenwerking in de gebieden, waarbij stadsdeelmanagement vanuit de verbindende rol meer en meer de rol van gebiedsregisseur pakte. Het wonder van Enschede, aldus Prof. Pieter Tops. En de stad van het wonder heeft de eer om dit jaar gaststad te zijn van het LPB congres 2023.