Niet lullen maar huizen vullen!

Van opvang naar wonen met de hulp van WoonStAP

Nieuwsgierig naar onze aanpak om mensen die geen woning meer mogen huren weer deze mogelijkheid te kunnen bieden? Ontdek het tijdens deze workshop! 

Maak kennis met WoonStAP, waar zorg en wonen samenkomen in Enschede. Hier worden alle vraagstukken en risico’s rond huisvestingsproblemen besproken zonder dat de woningzoekende veroordeeld wordt. Dit is een unieke vorm van samenwerking tussen de Enschedese woningcorporaties, de gemeente Enschede en de maatschappelijke opvang. 

Waar huisvestingsproblemen in het verleden huur onmogelijk maakten, richt WoonStAP zich nu op het onderzoeken van de oorzaken van deze problemen. Samen met de woningzoekende, zorgaanbieders en woonconsulenten wordt gezocht naar de dieperliggende oorzaken. Hierbij gaat het niet alleen om huurschulden, overlast of bijvoorbeeld hennepteelt, maar vooral om het aanpakken van de onderliggende oorzaken. Deze analyse vormt de basis voor een plan van aanpak, waarbij passende maatregelen worden ingezet om terugval te voorkomen. 

Deze sessie vindt plaats op

Niet lullen maar huizen vullen!

Van opvang naar wonen met de hulp van WoonStAP

23 november15:45 - 17:0020 pers.

Spreker(s)

Jolanda Borggreve

Jolanda is coördinator bij Buurtbemiddeling Enschede en Projectleider WoonStAP bij Wijkteams Enschede

Reserveer je sessie