Menselijke maat, oude wijn in nieuwe zakken?!

Realiteit of te doorbreken patroon?

Een lezing en debat over de menselijke maat en waarom de uitvoering ervan vaak weerbarstig. 

Als overheden krijgen we de laatste jaren veel aandacht vanwege “het gebrek aan menselijke maat”, denk daarbij aan de toeslagenaffaire, de afhandeling van aardbevingsschade in Groningen, het kanaaldrama in Almelo-De Haandrik en de uitvoering van de Participatiewet en WMO in Enschede. 

In haar eindrapport ‘Maatvoering is Mensenwerk II’ constateert de Commissie Menselijke Maat Sociaal Domein Enschede dat de gemeente in het verleden een streng beleid heeft gevoerd op het terrein van de Participatiewet en de WMO 2015, met nadelige gevolgen voor kwetsbare inwoners die een beroep moeten doen op de gemeenschap. Tevens stelt de commissie vast dat de gemeente de laatste jaren steeds meer afstand neemt van dit strenge beleid. 

Hoe komt het toch dat die fantastische gemeentelijke plannen, slogans, stippen op de horizon en ambities zoals een mensgerichte samenleving en maatwerk in de praktijk zo moeilijk te realiseren zijn? Met name als het gaat om houding en gedrag, blijkt de gemeentelijke uitvoeringspraktijk vaak weerbarstig. 

Ontdek de ervaringen binnen het Enschedese programma menselijke maat en hoe we deze uitdagingen willen doorbreken. 

Deze sessie vindt plaats op

Menselijke maat, oude wijn in nieuwe zakken?!

Realiteit of te doorbreken patroon?

23 november14:00 - 15:1530 pers.

Menselijke maat, oude wijn in nieuwe zakken?!

Realiteit of te doorbreken patroon?

23 november15:45 - 17:0030 pers.

Spreker(s)

Edwin Lastdrager

Edwin is Programma Manager Menselijke Maat en voormalig Clustermanager Omgeving & Recht bij de Gemeente Enschede

Reserveer je sessie