15:45 - 17:00

De puzzel in het Enschedese buitengebied!

Gebiedsagenda Broekheurne

In Enschede doen we met de Gebiedsagenda Broekheurne iets waar veel andere regio’s alleen maar over spreken: we maken bottom-up plannen voor onze landelijke gebieden en betrekken daarbij alle betrokken partijen en actuele maatschappelijke uitdagingen. Van natuurbehoud, klimaat en stikstof tot watermanagement, sociale aspecten en van de energietransitie tot afvaldump. 

De Gebiedsagenda Broekheurne is op 17 juli 2023 door de gemeenteraad van Enschede vastgesteld. Deze agenda is het resultaat van anderhalf jaar intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers en partners zoals het waterschap, landgoederen en terreinbeherende organisaties zoals Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer. Zeker niet alles liep goed en vlekkeloos, maar veel wel. 

Maar het vaststellen van de gebiedsagenda markeert geen eindpunt, het is slechts een tussenstation. Nu begint de uitvoering van de maatregelen die in deze gezamenlijke agenda zijn vastgelegd.  

Is Enschede ver? Of is Enschede verder? Beoordeel het zelf in deze workshop, waar we onze ervaringen delen en van die van jullie willen leren.  

Deze kennis en inspiratie haal je hier: 

  • Opzetten van een gebiedsproces met alle relevante spelers 
  • Opdrachtverstrekking gebiedsproces in co-creatie door gemeente EN inwoners 
  • Belangrijke randvoorwaarden voor slagen gebiedsproces 
  • Samenspel met partners en provincie 
  • Hoe omgaan met onzekerheden zoals gebrek aan heldere kaderstelling vanuit Rijk op gebied van stikstof en zoneringen rond waterlopen 

Deze sessie vindt plaats op

De puzzel in het Enschedese buitengebied!

Gebiedsagenda Broekheurne

23 november15:45 - 17:0025 pers.

Spreker(s)

Rob Engbers

Rob is Opdrachtgever Landelijk gebied en Grootschalige opwek bij de gemeente Enschede

Reserveer je sessie